Реставрация на ЖП Гара Бургас

Главен проектант:
арх.Ирена Христова-Дончева

Проектанти:
Екип от Атика Р5

Статус: Реализация

Проектът ''Реставрация и рехабилитация на гаров комплекс ЖП Гара Бургас, пътническа '' е разработен от екип, ръководен от арх. Ирена Христова-Дончева. Задачата е комплексна и включва реставрация на фасадите и покрива, на засенчващите конструкции, пероните и прилежащата среда, както и на интериора в цялата сграда. Направени са функционални промени по разпределенията, но е запазен и възстановен цялостният стил. Реализирано е значително конструктивно укрепване на сградата и са подсигурени всички компрометирани участъци.  Възвърнат е оригиналният цвят на фасадите.


Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· Работен проект


Тип на проекта
· Обществени сгради и спортни съоръжения

Проекти за индустрия
· Строителна

Застроена площ
· 1000 m2 - 10 000 m2
Винарна в Славянци
Винарна в Славянци
Начало