Северен бряг Несебър

Инвеститор:
Община Несебър

Данни за проекта:
Територията е с обща площ около 37280м2

Ръководител екип:
арх. Росица Йовчева

Екип:
арх. Мария Йовчева-Христова
арх. Антонина Николова


Статус: Идеен проект

Територията, предмет на настоящата разработка, обхваща стръмния северен бряг на Новия град в Несебър. Проектът цели естетизация и насищане с обекти, които създават богата основа за разнообразни дейности, свързани с рекреацията, културната програма на града, спортуването и активния живот на граждани и гости на гр. Несебър.
Акцент е откритият летен амфитеатър с прилежащото му площадно пространство.
Сред новите активности са и експо зона с четири павилиона за изложби, скаутски парк, малък скейтпарк, детска площадка и спортни игрища, както и катерачески стени с алпийски тролей.

Услуги
· ОГР
· Концепция
· Идеен проект
· 3D графика
· Дизайн


Тип на проекта
· Градоустройство и благоустрояване

Проекти за индустрия
· Градоустройство
· Строителна
Реставрация на ЖП Гара Бургас
Реставрация на ЖП Гара Бургас
Начало