Жилищно-ваканционен комплекс "Форос"

Инвеститор:
Форос Дивелопмънт EAД

Проектът е разработен съвместно със студио Аркадия.

Ръководител екип:
арх. Росица Йовчева

Екип:
арх. Антонина Николова
арх. Владимир Иванов
арх. Мария Йовчева-Христова
арх. Ирена Христова-Дончева/ Аркадия
арх. Митко Дончев/ Аркадия
арх. Мира Дончева/ Аркадия

Статус: Конкурсен проект

Комплексът се състои от жилищни и хотелски сгради, както и необходимите обекти на общественото обслужване. В южната част се развива зона за рекреация и спорт, която включва активности като пейнтбол, езда, катерене, байкинг и други.
На територията на полуостров Форос се намират останките от древен римски град, които са основен акцент в проектното решение. Предвижда се необходимата реставрация и консервация на разкопките и експонирането им в подходяща среда.
Подходът при разработването на сградите е обвързването им с уникалните природни дадености и разкопките, и постигане на хармонична, богато озеленена жилищна среда.


Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· 3D графика
· Дизайн


Тип на проекта
· Жилищни сгради и комплекси
· Градоустройство и благоустрояване

Проекти за индустрия
· Градоустройство
· Строителна

Застроена площ
· > 10 000 m2
Бургаски Свободен Университет
Бургаски Свободен Университет
Начало