Комплекс ''Сънуейв''

Инвеститор:
''Стройинвест Груп БГ'' ЕООД

Данни за проекта:
Обща ЗП: 2814.5 m2
Oбща РЗП: 12038.3 m2

Главен проектант:
арх. Росица Йовчева
Статус: Реализация

Имотът е разположен по протежение на улица с посока север- юг. Морето е през един имот в посока юг. Общата денивелация по дължината на терена е около 8 м.,  което предполага терасовидно решение на застрояването. С проекта се предлага разделяне на три зони с разсядане. Всяко ниво излиза с една етажна височина над долното. По този начин два от покривите се сливат с третирането на терена в съответната зона.
Застройката е разделена на пет сгради. Архитектурата се определя от курортната функция–леки обеми, светли цветове, ефирни парапети и слънцезащитни конструкции, богато остъкляване и много простор, въздух  и зеленина. Композицията търси парков характер по хоризонтала и вертикала и цели реверанс към зелената природа и адекватност към визуалната панорама–планини и гора на север и морето на юг. Материалите са леки и ненатрапчиви–бяла мазилка, каменни цокли, прозрачно стъкло.

Целият комплекс съдържа:
Aпартаменти  - 164 броя
Ресторант       -   70 места
Магазини       -   216 м²
Паркоместа на открито - 38 броя
Паркоместа в подземни гаражи  - 52


Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· Работен проект
· 3D графика
· Дизайн


Тип на проекта
· Обществени сгради и спортни съоръжения

Проекти за индустрия
· Градоустройство
· Строителна

Застроена площ
· 1000 m2 - 10 000 m2
Къща в Созопол
Къща в Созопол
Начало