Супер БургасСтатус: В процес на реализация

Визуализации на територията на Зона за обществен достъп, съгласно изготвени предпроектни проучвания по договор № 22/05.05.2010 г. с предмет: „Прединвестиционно проучване на проекта за изграждане на „Зона за обществен достъп на интермодален пътнически терминал Морска гара, ЖП – гара, Автогара Бургас”, сключен между „Зона за обществен достъп – Бургас” АД и „Консорциум ПроАрх 5” ДЗЗД с участници "Атика Р5" ООД и "ПроАрх" АД.

Услуги
· ОГР
· Концепция
· Идеен проект
· 3D графика
· Дизайн


Тип на проекта
· Обществени сгради и спортни съоръжения
· Производствени сгради и комплекси
· Градоустройство и благоустрояване

Проекти за индустрия
· Градоустройство
· Строителна

Застроена площ
· > 10 000 m2
Къща в с.Кошарица
Къща в с.Кошарица
Начало