Площад Тройката Бургас

Инвеститор:
Община Бургас

Данни за проекта:
Обхват на територията:
25 000 m2

Ръководител на екип:
арх. Людмила Кьосева

Проектанти:
арх. Росица Златанова
арх. Владимир Милков
арх. Мария Йовчева
арх. Антонина Николова
арх. Владимир Иванов
арх. Галина Милкова

*снимки Атика Р5/Урбана

Статус: Реализация

Проектът за пл. ''Тройката'' в гр. Бургас първоначално е разработен през 2009 г. с ръководител на колектива арх. Петко Йовчев и проектанти арх. Л. Кьосева, арх. Р. Златанова и арх. В. Милков. Промени в заданието налагат преработка на проекта през 2012- 2013 г.
Проектът за реконструкция и модернизация на пл.''Тройката'' в гр. Бургас обхваща около 25 дка. Територията се разработва като изцяло пешеходна зона, с възможност за контролирано преминаване на автомобили в някои участъци, и подземна улица напречно на площадното пространство.
С проекта в голяма степен се запазват създадените по надлъжната ос пространства и функции, като се изявяват няколко напречни оси, подадени от градоустройствената рамка на площада. Създават се повече възможности за достъп в различни посоки  и  се балансира проходната функция с въвеждане на успокоени пространства за атракции и социални дейности. Важен елемент в разработката е и създаването на идентичност чрез подчертаване на местния характер. Където е възможно се възстановява нарушената симетрия на площада и се балансират неравностойните пространства.
Проектът предвижда в цялата зона да се премахнат тротоарите и асфалтираните участъци, като се изравни нивото с  настилка от различни по размер бетонови и гранитни плочи. Цветът им варира от тъмно- и светлосиво по периферните алеи до пясъчно-жълто в централните пространства. Акцентните места са подчертани с луксозна настилка от светъл, тъмен или пясъчножълт гранит. Характерен и запомнящ се е пресъздаденият с контрастни сиви нюанси ‘’баркод’’ в настилката западно от паметника.  Основният новопроектиран акцент е водно огледало южно от паметника, предвидено като място за отдих и социално пространство, с широки дървени платформи за сядане около него. Създавана със специални дюзи водна мъгла ще бъде атракция за минувачите, както и средство за благоприятен микроклимат при високи температури. През зимата върху обособеното от водното огледало пространство се монтира пързалка от синтетичен лед.  Вторият акцент е струен фонтан, който възпроизвежда стилизирана морска вълна. Около него също се оформя пространство за отдих с пейки.
Голямо значение в проекта се отдава и на синтеза на архитектурата с пластичните изкуства. В зелените площи на няколко места са предвидени пластики, а свободните пространства ще играят ролята на зони за временни експозиции и арт-изяви.Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· Работен проект
· 3D графика
· Дизайн


Тип на проекта
· Реконструкции и саниране
· Градоустройство и благоустрояване

Проекти за индустрия
· Градоустройство

Застроена площ
· > 10 000 m2
Бизнес център Kондоско
Бизнес център Kондоско
Начало