Пешеходни зони Бургас

Инвеститор:
Община Бургас

Данни за проекта:
Обхват на разработката: 77 000 m2

Ръководител проект:
арх. Петко Йовчев

Проектанти:
арх. Людмила Кьосева
арх. Росица Златанова
арх. Владимир Милков


Статус: Реализация

Проектът за реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони Бургас обхваща на практика всички пешеходни пространства на централното ядро с обща площ около 77 000м2. Строителството ще се извърши на четири етапа, първият от които беше завършен на 11.08.201. Той включва частта от ул. ''Александровска'', заключена между жп гарата и пл. ''Тройката''. Следващите етапи обхващат горната част на ул.''Александровска'', ул.''Богориди'' и пл.''Тройката''.
Общата концепция за пешеходни зони Бургас застъпва развитие на единна системата от характерни пешеходни пространства на територията на централното градско ядро и изграждане на нова визия, съобразена със специфичния характер на града. С проекта се създават богати възможности за реализиране и развитие  на демократичния начин на живот. За целта се предвижда подобряване на пешеходния достъп в зоната в т. ч. и за хората в неравностойно положение, отстраняване на конфликта между пешеходци и автомобили, запазване и насищане на обществените пространства с алтернативни и социални дейности, създаване на качество и флексибилност на градската среда чрез по-добра пространствена организация, високо качество на настилките и градската мебел, богато подвижно озеленяване, въвеждане на съвременни системи за информация  на гражданите и мониторинг на средата. Изчезват тротоарите, а рисунъкът на настилките се подчинява композиционно и смислово на архитектурната рамка и на специфичния дух на града.
Обединяващ елемент от зоната е настилката, изпълнена от бетонови плочи и павета, със съставки от естествен камък – гранит и базалт. Рисунъкът на плочника е разработен в единен ритъм, подчинен на 3 метров модул.  В редуването на тъмни и светли плочи е търсен оп-арт ефект като се създава усещане за музикални ритми, символизиращи характерните за Бургас музикални и културни събития – Националният конкурс за песен „Бургас и морето”, Международният летен фестивал „Spirit of Burgas”, Международният фолклорен фестивал и др. Формообразуването на рисунъка е повлияно в голяма степен от архитектурната рамка на зоната. Пространствените диагонали, очертани от фасадите, продължават като диагонали в плочника, като по този начин насочват пешеходеца към интересни обекти и подходи.
На възлови места или при характерни уширения, се създават  смислови акценти  чрез сгъстяване на ритъма или промяна на рисунъка и внасяне на допълнителни материали  - основно тъмен, светъл и цветен гранит, цветни мозайки и пластики. Съзнателно са търсени реплики и отзвуци на съществуващи характерни елементи, подчертаване в паважа на характерни пространствени оси и др., като по този начин се засилва усещането за  единство на зоната.  Създаването на типично Бургаски морски дух на зоната е постигнато  чрез елементи на синтеза, които доразвиват заложените в зоната идеи. Основно това са мозайки с морска тематика и елементи на озеленяването.  Още в процеса на изпълнението им някои от новите акценти се превърнаха в „градски хит” и любими места за гостите и гражданите на Бургас - гранитната мозайка, изобразяваща  едновременно компас и рул на кораб, в чийто център бе вкомпонирана бронзовата пластика на „Нулевия километър” на града мигновено бе възприета като „Пъпа на Бургас”;  скверът с делфините и сухият фонтан  е новата легенда на града, а всеки от делфините си има вече име.

Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· Работен проект
· 3D графика
· Дизайн


Тип на проекта
· Градоустройство и благоустрояване

Проекти за индустрия
· Градоустройство

Застроена площ
· > 10 000 m2
Шоурум на Volkswagen
Шоурум на Volkswagen
Начало