Бизнес сграда Сидоренко

Инвеститор:
''Сидоинвест''  ЕООД

Данни за обекта:
ЗП - 331м2.
РЗП - 2099м2.

Главен проектант:
арх. Людмила Кьосева

Статус: Реализация

Обектът е реконструкция, надстройка и пристройка на съществуващата триетажна сграда, намираща се в среда на сгради-паметници на културата., датиращи от началото на 20 век.
В обемно-композиционно отношение  е потърсен контраст между реконструираната и нова част. Пристроената част от запад и юг е решена с големи остъклени плоскости и по-обобщено членение. Реконструираната част, заедно с надстрояването над нея запазва растера на старите фасади от юг, изток и север, но третира фасадните плоскости по- обобщено, което е продиктувано от новия увеличен мащаб на сградата.
Сградата представлява комплекс от три офисни етажа, конферентна зала и нощно заведение в сутерена. Всеки от офисните етажи съдържа:входно фоайе със секретарско място,един офис за управителя, три офиса за сътрудници, заседателна зала за всички служители на етажа и кухненски офис.


Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· Работен проект
· Дизайн


Тип на проекта
· Обществени сгради и спортни съоръжения

Проекти за индустрия
· Строителна

Застроена площ
· < 1000 m2
Хотел ''Каменец''
Хотел ''Каменец''
Начало