ОГР Централен Пaрк Арена Бургас

Инвеститор:
ПСФК „Черноморец- Бургас“АД

Данни за проекта:
Обща РЗП: 687 662 m2

Главен проектант:
арх. Пеньо Столаров

Проектанти:
арх. Росица Йовчева
арх. Петър Статев

Статус: Идеен проект

Разполагането на Централен Парк Арена Бургас/Central Park Arena Burgas между исторически развилия се градски център на град Бургас, жилищните райони западно от него и най-големия жилищен комплекс Меден Рудник, предопределят разширената функционална програма на сградите и съоръженията за обществено обслужване, групирани около стадион „Черноморец“. Програмата на Централен Парк Арена Бургас отговаря на изискванията за един вторичен градски център.
Проектът разработва следните елементи:
1.    Стадион с 30000 места, с възможност за разширение до 42000 места;
2.    Многофункционална спортна зала;
3.    Спортни зали;
4.    Спортно стрелбище;
5.    Спортен хотел;
6.    Административно- делови сгради;
7.    Търговия;
8.    Атракции;
9.    Подземен паркинг
Основен пространствен и композиционен елемент на решението е стадион ‘’Черноморец Арена’’ с 30 000 места, който може да бъде разширен до 42 000 места. Проектираният затревен терен на стадиона отговаря на нормите на FIFA и е с размери 115м х 78м, a игралното поле е с размери 105м х 68м. Под чашата на стадиона е намерено място за тренировъчни зали с прилежащата им инфраструктура за провеждане на тренировъчен процес, за: вдигане на тежести, волейбол, баскетбол, спортни танци, аеробика и други.
В проекта е предвидено изграждането на Поливалентна спортна зала с 4000 места, като бъдещото използване на залата включва провеждането на спортни прояви, концерти и конгреси. Тя е разположена северно от чашата на стадиона и оформя  най-изявената в обемно- пространствено отношение структурна единица на Централен Парк Арена Бургас.
Обединяващ елемент в решението на територията е свързващата всички елементи на комплекса търговска улица, която обгражда стадиона и осигурява комуникационни връзки към подобектите, околните пространства и обслужващите паркинги.

РЗП стадион: 191 411 m2
РЗП комуникационен ринг: 89 313 m2
РЗП търговски център: 97 131 m2
РЗП хотел, административно- жилищни
и търговски сгради:  248 485 m2
РЗП спортна зала: 61 322 m2

Обща РЗП: 687 662 m2Услуги
· ОГР
· Концепция
· Идеен проект
· 3D графика
· Дизайн


Тип на проекта
· Обществени сгради и спортни съоръжения
· Градоустройство и благоустрояване

Проекти за индустрия
· Градоустройство

Застроена площ
· > 10 000 m2
Офис сграда в Бургас
Офис сграда в Бургас
Начало