Винарна в Славянци

Инвеститор:
''РенВал'' ЕООД

Данни за проекта:
Обща ЗП – 1460,25 м²
Обща РЗП – 2605,25 м²

Главен проектант:
арх. Росица Йовчева

Статус: Реализация

Винарната е компактна. Съдържа три основни зони – същинско производство, адмнистративно и техническо обслужване. Решена е в два етажа,като в източната част се явява и трето ниво.
Композирането на сградата е продиктувано от техническите изисквания към строго технологичното и функционално съдържание, както и вписването в околната среда. Голямата денивелация дава възможност да се степенуват обемите и да се раздвижи едрият монолит.           Третирането на повърхнините с естествени материали – каменна облицовка, бяла релефна мазилка, покриви с каменни шиндли, дървени покривни конструкции спомагат за спокойно и мащабно проектиране на винарната в живописната природна среда на фона на естествения горски масив над северната граница на имота.

Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· Работен проект
· 3D графика
· Дизайн


Тип на проекта
· Производствени сгради и комплекси

Проекти за индустрия
· Строителна

Застроена площ
· 1000 m2 - 10 000 m2
Жилищно-ваканционен комплекс "Форос"
Жилищно-ваканционен комплекс "Форос"
Начало