Ревитализация зона Елкабел

Кокурсен проект

Ръководител екип:

арх. Петко Йовчев

Екип:

арх. Мария Йовчева
урб. Деян Симеонов
урб. Катя Димитрова
урб. Николай Цоцомански
арх. Пеньо СтоларовСтатус: Конкурсен проект

Проектът за устройството на територията на „Елкабел” АД гр. Бургас  използва удобната локация, изградената инфраструктура и потенциала на една неподдържана и хаотично застроена промишлена територия, облагородява я и я обогатява с нови функции. С обща застроена площ от  98 400 m2 се проектират Търговски и културен център, Международен ЕКСПО- център,  Бизнес център и жилищна зона,  с прилежащите към тях паркинги и техническа инфраструктура. Международният търговски център е композиционен и височинен акцент със своите 140м.
Проектът печели първо място.
Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· 3D графика
· Дизайн


Тип на проекта
· Обществени сгради и спортни съоръжения
· Производствени сгради и комплекси
· Градоустройство и благоустрояване

Проекти за индустрия
· Градоустройство
· Строителна

Застроена площ
· > 10 000 m2
Мултиплекс Арена София
Мултиплекс Арена София
Начало