Пристанищна зона Хелзинки

Ръководител екип:
арх. Петко Йовчев

Екип:
арх. Владимир Иванов
арх. Мария Йовчева
арх. Петър Статев
канд. арх. Зоя Халачева
канд. арх. Мария Кръстева
канд. арх. Мартин Проданов


Статус: Конкурсен проект

Конкурсният проект е за изготвяне на Концепция за реабилитация на Южно пристанище, Хелзинки.
Проектът предлага решение на съществуващи комуникационни проблеми, експлоатация на зоните, прилежащи на пристанището, изграждане и стилово обвързване на две нови структури и изследване на визуалните връзки и характерния силует на Пристанищна зона Хелзинки.Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· 3D графика
· Дизайн


Тип на проекта
· Обществени сгради и спортни съоръжения
· Реконструкции и саниране
· Градоустройство и благоустрояване

Проекти за индустрия
· Градоустройство
· Строителна

Застроена площ
· > 10 000 m2
Летище Пловдив
Летище Пловдив
Начало