Бизнес център Kондоско

Инвеститор:
Condosko Development

Данни за проекта:
РЗП: 6400 m2

Главен проектант:
арх. Росица Йовчева

Статус: Реализация

 Бизнес центърът ‘’Кондоско’’ се намира в ъглов имот в търговско- обслужващата зона на градска магистрала II клас, извеждаща от Бургас към Варна. Трапецовидната конфигурация на имота, специфичното съдържание на сградата, местоположението (на оживена пътна връзка), породиха настоящото решение, чиято цел е рационално ползване на всички възможности за постигане на функцията и подхождащата й представителност. Сградата е развита в подземно ниво и пет етажа, четири от които са представляват офисна зона.  В бизнес центъра се помещават още ресторант за 80 посетители, конферентна зала с 50 места и търговски площи.
     Комозицията е компактна. Характеризира се от проникване на обеми с контрастна геометрия и материали /стъклена безплътна мекота в морско синьо и строго геометрична монолитност в пясъчен цвят/, стъпили върху стабилната индиферентност на базата, нарушена единствено от подмамващото хлътване на входа. Възприема се в движение, постепенно, динамично със стъпаловидното нарастване на вълната и отзвучава във фриволно крило, окачено на две стройни мачти.

ЗП - 1115м2
РЗП - 6400м2
Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· Работен проект
· Дизайн


Тип на проекта
· Обществени сгради и спортни съоръжения

Проекти за индустрия
· Строителна

Застроена площ
· 1000 m2 - 10 000 m2
Супер Бургас
Супер Бургас
Начало