Beach Bar Entourage

Инвеститор:
''Терра инвест'' ООД

Данни за проекта:
ЗП: 210 m2

Главен проектант:
арх. Петко Йовчев

Проектанти:
арх. Владимир Иванов

Статус: Реализация

Обектът е компактен.  Разположен  е върху дървени скари с обща площ от 402,73 m2 . Решен  е на едно ниво с покрита площ от 210 м2 и размери – 10м на 21м. Съдържа склад, подготвителна, мокър бюфет, търговска площ, тоалетни и място за DJ.
Обемно – пространственото решение на обекта е продиктувано от  динамиката, характерна за места каквито са плажовете, където контактът между морето и сушата, и приливите и отливите, дефинира  направление – напречно на брега. Основен  носител на тази идея е решението  на  покритието на обекта , което  с движението на отделните  елементи напред и назад , както и нагоре и надолу, пресъздава  тази динамика.
Покритието представлява ефирна слънцезащитна конструкция  съставена от пана от стоманени профили и акрилен  плат. При оформяне архитектурния образ на обекта са използвани  материали и цветове в унисон с естествения колорит на мястото.Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· Работен проект
· 3D графика
· Дизайн


Тип на проекта
· Обществени сгради и спортни съоръжения

Проекти за индустрия
· Строителна

Застроена площ
· < 1000 m2
Комплекс ''Сънуейв''
Комплекс ''Сънуейв''
Начало