Хотел Мираж

Инвеститор:
''Б.А.Т. Ко'' ООД

Данни за проекта:
ЗП – 305.5м2
РЗП – 5600м2

Главен проектант:
арх. Росица Йовчева

Статус: Реализация

Местоположението е изключително подходящо за типа “градски хотел” – на входната артерия на гр.Бургас, в оформяща се обслужваща рамка на възлово кръстовище. Получава се сграда без гръб, която се възприема динамично – в движение от автомобилите, с гледни точки от всички страни за пешеходците и отгоре (от околните блокове). Първите четири нива и сутерена обхващат обслужващите функции. Следващите две нива са обединени в един стъклен обем с плавни очертания и в тях са разположени ресторантът и зала за Казино. В сутерена, самостоятелно достъпен, е Нощният бар. Четвъртото ниво е с комбинирани функции – обединяване на инсталациите от хотелските етажи, контролни зони за компютърната система, вентилационните уредби и електрическото оборудване. Лявото крило на този етаж и покривната градина служат за рекреация и спортни занимания. В следващите 14 етажа са разположени хотелските стаи, апартаменти, бизнес-студия и VIP зоната.
Композиционен център в плановото решение и обемната композиция е стълбищната клетка – става между двете крила, доминанта, която събира дъговите покриви и сегментите на етажите.
Благодарение на елегантния силует, облицовъчните материали и стъклените повърхнини, се получава ефирна сграда с естествено присъствие в околната градска среда.
Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· Работен проект
· Дизайн


Тип на проекта
· Обществени сгради и спортни съоръжения

Проекти за индустрия
· Строителна

Застроена площ
· < 1000 m2
Площад Тройката Бургас
Площад Тройката Бургас
Начало