Бургаски Свободен Университет

Инвеститор:
"БСУ" ООД

Период:
2001-2004

Данни за проекта:
Застроена площ - 4 120м2
Разгъната застроена площ - 23 000м2
Подземна застроена площ - 8 181м2

Главен проектант:
арх. Людмила Кьосева

Проектанти:
арх. Людмила Кьосева
арх. Петко Йовчев
арх. Георги Тодоров, Проектантска организация Бургас

Статус: Реализация


Сградата на БСУ е разположена в централната градска част- по естественото продължение на  главната градска пешеходна улица”Александровска”, а общоградските дейности включени в съдържанието на сградата допринасят за реалното създаване на нов градски център.
Център на пространствената композиция е атриумът, покрит със стъклен купол с видима конструкция, който освен че осигурява естествено осветление към коридорите на учебния корпус, предоставя и социален център за учащите. В сградата има общо 43 учебни зали, 24 специализирани и  3 езикови лаборатории, 8 компютърни кабинета и 3 заседателни зали. Има и конферентен център / аула с 400 места, и втора аула с 250 места. Библиотеката на университета е разположена на 2 етажа с обща площ 1500 м2.  Северно от сградата е разпложен търговски и обществено – обслужващ комплекс, където е и подходът към подземния паркинг.
Сложната архитектурна комозиция е изградена от  пет обема, третирани различно. Масивният обем на учебния корпус е с класическото за този тип сгради хоризонтално членение, цилиндричният административен корпус е изцяло остъклен и е изявен център в  композицията, а пресеченият конус, в който се помещава аулата, е изцяло затворен със стълен купол за горно осветление. Всички елементи са обединени от триъгълна призма, която на места се усеща само в ефектната пространствено- прътова конструкция. 

Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· Работен проект
· Дизайн


Тип на проекта
· Обществени сгради и спортни съоръжения

Проекти за индустрия
· Градоустройство
· Строителна

Застроена площ
· 1000 m2 - 10 000 m2
Реставрация на еднофамилна къща
Реставрация на еднофамилна къща
Начало