Морска гара Бургас

Инвеститор:
Държавно предприятие „ Пристанищна инфраструктура “
Главно Управление – София

Данни за проекта:
ЗП: 2700 m2
Обща РЗП: 4800 m2

Ръководител екип:
арх. Росица Йовчева

Екип:
арх. Антонина Николова
арх. Владимир Иванов
арх. Мария Йовчева

Статус: Конкурсен проект

Международната Морска гара се явява основен елемент от концепцията за изграждане на “Зона за обществен достъп на интермодален пътнически терминал Морска гара, Ж. П. гара , Автогара Бургас.”
Представлява многофункционална структура за активно целогодишно ползване при различни режими на експлоатация. В сезон за корабоплаване обслужва транспортни и публични функции, а извън него се превръща в елемент от обществените активности на града - експозиционна площ, форумни събития, културни прояви, симпозиуми и отдих и др.
Проектното предложение е разработено с възможност за поетапна реализация.  Сградата може да се раздели на два модула, като първият е с пълноценни функции и по-малък капацитет.  Вторият допълва архитектурния образ, развлекателните функции и достига изискуемия капацитет.  Конструкцията е смесена: монолитна за Модул 1 и метална за Модул 2 и покривните козирки. Схемата е на оси 6/9м. и 12/9м.  Прилагат се методи, материали и технологии осигуряващи оптимална енергийна ефективност – ориентация на обемите, оптимизиране на плътни и остъклени фасадни повърхности, слънцезащита, ефективни топлоизолационни системи. Използват се съвременни материали с качества отговарящи на изискванията за  стабилно поведение в агресивна среда.
Обемите отразяват коректно съдържанието на сградата – едри зални пространства. Вертикалното членение на фасадите с редуване на плът и стъкло внасят ритъм и мащабират дългите фронтове.
Богатото остъкляване създава визуално отваряне на пасажерските зони към околната среда и създава ефект на преливане на пространствата и поглед през сградата, обвързващ сушата и морето. Погледа преминава свободно и усещането за лекота е реално.
Силуета е динамичен и ефирен, което се подчертава от елегантния завъшек на покривите с лека система от ефирни перголи, оформящи петата фасада на сградата и подчертаващи тематичността на функцията. Двете „вълни” трябва да се изпълнят по един и същи начин. Те могат да съществуват както заедно, така и поотделно, но архитектурният образ постига  своята завършеност и запомняща се визия именно чрез „играта“ на двата обема. Така изпълнената пергола, отразява морската повърхнина, а леките отблясъци маркират сградата (респективно прилежащата й територия) ,правят  я лесно забележима както от брега и Морската градина, така и от морето и създават индивидуален, запомнящ се образ вписан в пристанищната атмосфера и открояващ се на фона на небето и морето.

Услуги
· Концепция
· Идеен проект
· 3D графика
· Дизайн


Тип на проекта
· Обществени сгради и спортни съоръжения
· Градоустройство и благоустрояване

Проекти за индустрия
· Градоустройство
· Строителна

Застроена площ
· 1000 m2 - 10 000 m2
Хотел Мираж
Хотел Мираж
Начало